Cariere
Vino, alături de noi, într-o companie cu impact local și expertiză globală.
De ce Envipco?
O multitudine
de oportunități
Activăm într-un domeniu nemaiîntâlnit pe piața din România și oferim oportunități de lucru noi și interesante.
Dezvoltare
profesională

Găsește poziția care ți se potrivește și ai posibilitatea să-ți dezvolți abilitățile existente sau să dobândești altele noi.

Pachet de
beneficii competitiv
Vei beneficia de asigurare medicală privată, tichete de masă, prime și bonusuri de performanță, precum și de alte avantaje.
Echipă dinamică
și tânără
Descoperă un mediu de lucru aparte, care îți va oferi atât stabilitate, cât și resursele necesare să evoluezi.
Poziții disponibile

Specialist planificare producție/ Production Planner Specialist 

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Producție
Țara: România

Pentru echipa noastră de producție, căutăm un coleg Specialist planificare producție, care va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Primește și rezolvă toate cerințele clienților, monitorizează comenzile acestora;
 • Asigură integrarea în sistemul informatioc a tuturor comenzilor clienților ( EDI – electronic data interchange, JIT – just in time, e-mail, fax etc.), inclusiv a produselor noi sau a celor transferate din alte fabrici;
 • Urmărește și raportează indicatorul de performanță de livrare client pentru portofoliul propriu de clienți;
 • Definește și implementează acțiuni de îmbunătățire a indicatorului de acuratețe a anticipării livrărilor către clienți;
 • Verifică cererea săptămânală de la client, se asigură că aceasta este în concordanță cu capacitatea vândută și comunică managerului direct orice comandă ce o depășește;
 • Definește și implementează acțiuni de îmbunătățire a indicatorului de performanță livrare client pentru portofoliul propriu de clienți;
 • Monitorizează nivelul livrărilor lunare și asigură alinierea acestuia la obiectivul stabilit în procesul de SIOP;
 • Creează planul de producție pentru produsele finite și semifinite la nivel de zi pentru luna în curs și luna următoare, prin alocarea volumelor cerute în planul de MPS, folosind capacitatea disponibilă, în așa fel încât să fie respectate livrările planificate, obiectivele de stoc și eficiența în producție, conform obiectivelor stabilite în procesul de SIOP;
 • Creează planul de producție pentru următoarele 10 zile la nivel de schimb. Comunică planul și impactul schimbărilor către toate părțile implicate în procesul de producție: departamentul Producție, departamentul Calitate, departamentul Aprovizionare;
 • Menține nivelul optim de stoc de siguranță și controlează nivelul stocurilor de produse finite și semifinite;
 • Monitorizează rezultatele actuale de producție și replanifică în baza capacității disponibile, astfel încât indicatorii de performanță OTTR și MPS Adherence se pot realiza conform obiectivelor. Comunică managerului direct deviațiile care afectează neîndeplinirea acestor obiective;
 • Definește și implementează acțiuni corective și de îmbunatățire a indicatorului MPS Adherence;
 • Se asigură că toate resursele necesare planului pentru următoarele 10 zile sunt disponibile: materiale, oameni, mașini pentru a garanta continuitatea producției. În cazul lipsei de resurse, identifică acțiuni pentru crearea acestor resurse, după analiza necesității și importanței acestora și le comunică managerului direct;
 • Planifică în sistemul informatic (Ciel, Microsoft Dynamics) producția pentru următoarele 4 săptămâni, conform planului de producție stabilit și analizează zilnic acuratețea datelor din sistem.

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Studii superioare;
 • Experiență relevantă în planificarea producției;
 • Cunoștințe tehnice solide în domeniul producției;
 • Abilități analitice și de planificare;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și cu termene limită;
 • Abilități excelente de comunicare și colaborare;
 • Orientare către rezultate și luarea deciziilor rapide;
 • Cunoștințe de utilizare a software-urilor de planificare a producției;
 • Atenție la detalii și verificare riguroasă;
 • Adaptabilitate și învățare continuă;
 • Cunoașterea limbilor străine, în special a limbii engleze, constituie un avantaj.

Oferim

 • Un loc de muncă divers într-o echipă calificată;
 • Mediu de lucru independent;
 • Pachet de beneficii atractiv și consistent;
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim! Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Operatori Asamblare – ESR

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Despre Envipco

Categorie: Producție/Operațional
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi în departamentul Producție care vor raporta direct Supervizorului de producție și Directorului Operațional și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Asamblarea componentelor mecanice și electro-mecanice și/sau mașini
 • Menținerea standardelor de calitate și a obiectivelor de producție și comunicarea oricărui volum de lucru întârziat
 • Trebuie să aibă capacitatea de a executa mai multe sarcini și să fie suficient de flexibil pentru a face față schimbărilor de direcție cu programele de producție
 • Trebuie să aibă capacitatea de a comunica eficient cu supraveghetorii și de a raporta starea zonei de lucru
 • Asigurarea că sunt respectate lucrările/procesele standardizate, că sunt implementate contramăsuri și că zona respectă toate cerințele de siguranță
 • Efectuarea proiectelor speciale așa cum îi sunt atribuite
 • Verifică, înlocuiește și repară elementele mecanice ale utilajelor când este necesar
 • Urmărește ca echipamentele și dispozitivele de protecție ale utilajelor să fie în stare perfectă de funcționare
 • Studiază și analizează documentația tehnologică (desen, fișă tehnologică)
 • Execută lucrări de asamblare conform documentației.

Cerințe

 • Abordare colaborativă, orientată spre soluții
 • Bune abilități de a gestiona mai multe responsabilități
 • Cunoștințe avansate de citirea și interpretarea desenelor tehnice (avantaj)
 • Cunoștințe Office nivel mediu.

Ce oferim:

 • Un loc de muncă sigur, într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.

Așteptăm CV-ul tău la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Manipulanți Depozit ESR

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Despre Envipco

Categorie: Logistică
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi Manipulanți Depozit, care vor raporta direct Directorului Operațional Envipco România și va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Cunoaște și respectă procedurile interne în ceea ce privește predarea-primirea produselor din gestiune.
 • Manipulează și aranjează bunurile în depozit, astfel încât să prevină sustragerile și degradările, pe categorii, loturi de marfă etc., conform procedurilor interne. 
 • Întocmește și completează documente specifice de evidență tehnică și operativă a magaziei ESR; în acest sens întocmește și completează fișe de magazie, registre de intrare-ieșire, procese verbale de predare-primire, bonuri de consum, raportări comerciale, statistice sau economice, alte documente specifice.
 • Efectuează modificările ale acestor documentelor la fiecare mișcare a bunurilor din gestiune. 
 • Primește doar pe bază de borderou și semnătură documentele privind mișcările de valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însoțire, facturi fiscale etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare.
 • Verifică corectitudinea întocmirii documentelor și rectifică înregistrările eronate. 
 • Organizează sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, produselor finite, sculelor etc. de la partenerii comerciali, conform instrucțiunilor primite. 
 • Realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoțire. 
 • Întocmește documentele necesare la constatarea diferențelor și/sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de la care primește marfa.  
 • Răspunde de mărfurile stocate și eliberate în producție.
 • Eliberează bunurile destinate producției sau pentru uzului intern doar pe baza ordinelor de producție.
 • Răspunde de sortarea și catalogarea fiecare tip de produs.
 • Aranjează mărfurile în zonele asignate din depozit sau de pe raft și păstrează ordinea în depozit.
 • Actualizarea periodică a bazei de date, după eliberarea în producție de componente.
 • Se asigură că toate căile de acces și culoarele de transport sunt libere, pentru a preveni accidentele.
 • Responsabil de încărcarea și descărcarea materialelor care trebuie aranjate, relocate sau livrate.
 • Răspunde de întreținerea echipamentelor și utilajelor de manipulare marfă, are obligația să le inspecteze înainte de fiecare utilizare, și să soliciți repararea lor, dacă e cazul.
 • Asigură distribuirea bunurilor în cadrul unității. 
 • Pregătește, împreună cu colegii de departament, depozitul pentru inventar. 
 • Participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit alături de comisia de inventariere. 
 • Implicat în realizarea inventarului periodic, notarea în fișele de producție a numărului de unități disponibile și raportarea în timp util a categoriilor de stocuri care trebuie reînnoite.

Cerințe

 • Cunoștințe privind stocurile de materiale.
 • Cunoștințe medii operare pachet Office.
 • Cunoștințe operare mașini transport (stivuitoare manuale și electrice, motostivuitoare)-avantaj
 • Cunoștințe avansate legate de proceduri specifice de lucru legate de depozitarea şi manipularea produselor
 • Atitudine orientată spre rezolvarea problemelor
 • Atenție sporită la detalii și meticulozitate
 • Aptitudini matematice
 • Abilități de operare cu diverse baze de date și fișe de produs
 • Aptitudini de comunicare orală și scrisă
 • Autonomie în muncă, dar și capacitatea de a lucra în echipă
 • Gestionare eficientă a timpului
 • Cunoștințe limba engleză-nivel mediu.

Ce oferim:

 • Un loc de muncă sigur, într-o echipă calificată;
 • Mediu de lucru independent;
 • Pachet de beneficii atractiv și consistent;
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.

Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să te cunoaștem!

Așteptăm CV-ul tău la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Key Account Manager ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Comercial
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani. 

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi KAM care vor raporta direct Directorului Comercial din România și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Dezvoltarea relațiilor cu comercianții cu amănuntul (locali) și promovarea companiei Envipco ca furnizor de RVM-uri
 • Crearea unei baze de potențiali clienți pe baza zonei lor de responsabilitate
 • Asigurarea evidenței tuturor retailerilor mici și mijlocii în zona lor de răspundere
 • Prospectarea pieței în zona de responsabilitate, atât în mediul rural, cât și în cel urban, identificând lanțurile locale de magazine și potențialii clienți
 • Crearea unei strategii locale pentru a crește cota de piață și țintirea poziției de lider de piață în zona lor;
 • Negocierea condițiilor de vânzare și maximizarea cifrei de afaceri
 • Asigurarea livrării produselor clienților în timp util
 • Să servească drept legătură de comunicare între clienții cheie și echipele interne
 • Rezolvarea oricărei probleme cu care se confruntă clienții
 • Pregătirea periodică a situației financiare pe fiecare client și evidențierea rezultatelor cheie și a oportunităților de creștere a afacerii
 • Vizitarea clienților, desfășurând muncă de teren în mod regulat, pentru a permite creșterea cifrei de afaceri cu magazinele acoperite.

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Experiență de cel puțin 3 ani pe o poziție de vânzări în sectorul FMCG ( cunoașterea rețelelor de retail local din zona alocată)
 • Excelente abilități de comunicare, colaborare și negociere
 • Cunoștințe computer – MS Office – Power Point, Word, Excel
 • Permis de conducere – categoria ‘’B’.

Oferim

 • Un loc de muncă într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Sales Support ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Commercial
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani. 

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi KAM care vor raporta direct Directorului Comercial din România și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Oferirea de sprijin reprezentanților de vânzări, în scopul implementării contractelor
 • Oferirea de informații actualizate despre proceduri, informări, stocuri
 • Actualizarea bazei de date cu documente
 • Arhivarea documentelor primite de la reprezentanții de vânzări
 • Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute de manager / reprezentant de vânzări
 • Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei
 • Urmărirea încasării sumelor datorate de către clienți
 • Transmiterea documentelor solicitate clienților
 • Obținerea informațiilor de la client: antemăsurători, liste de cantități, număr de ordine al licitației în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice)
 • Evaluarea criteriilor de calificare
 • Întocmirea documentației – oferta
 • Pregătirea documentelor de calificare, propunere tehnică, propunere financiară
 • Ajustarea raportului preț-ofertă
 • Transmiterea documentației în format PDF
 • Respectarea caietului de sarcini în pregătirea documentației pentru licitații; trebuie să conțină oferta tehnică, oferta financiară și documentele de calificare, cele trei secțiuni ale ofertei, conform caietului de sarcini întocmit după legislația în vigoare și pus la dispoziție de autoritatea contractantă prin publicare în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Experiență de minimum 3 ani pe o poziție similară
 • Excelente abilități de comunicare, colaborare și negociere
 • MS Office – Power Point, Word, Excel
 • Permis de conducere – categoria B;

Oferim

 • Un loc de muncă într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.
Completează formularul și atașează un CV
pentru a aplica la poziția aleasă