Cariere
Vino, alături de noi, într-o companie cu impact local și expertiză globală.
De ce Envipco?
O multitudine
de oportunități
Activăm într-un domeniu nemaiîntâlnit pe piața din România și oferim oportunități de lucru noi și interesante.
Dezvoltare
profesională

Găsește poziția care ți se potrivește și ai posibilitatea să-ți dezvolți abilitățile existente sau să dobândești altele noi.

Pachet de
beneficii competitiv
Vei beneficia de asigurare medicală privată, tichete de masă, prime și bonusuri de performanță, precum și de alte avantaje.
Echipă dinamică
și tânără
Descoperă un mediu de lucru aparte, care îți va oferi atât stabilitate, cât și resursele necesare să evoluezi.
Poziții disponibile

Tehnician Calitate – ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Calitate
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM), cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari de supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare. Viziunea noastră este spre un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Facem acest lucru prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre sprijină rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm un/o coleg/ă în departamentul Calitate, care va raporta direct Team leader-ului pe Calitate și Directorului Operațional și va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Îndeplinește obiectivele definite pentru poziția sa în conformitate cu Planul de Control.
 • De fiecare dată când identifică deviații/ neconformități ale produsului/ procesului în raport cu specificațiile de calitate impuse, îl informează pe superiorul său ierarhic și poate opri procesul de producție unde s-au constatat neconformități.
 • Colectează date și propune acțiuni corective referitoare la orice problemă sau neconformitate relevantă din aria de lucru.
 • Este responsabil de asigurarea securității în muncă față de celelalte persoane care fac parte din echipă.
 • Utilizează doar echipamentul de lucru și protecție furnizat de companie.
 • Asigură transmiterea datelor rezultate ca urmare a controlului efectuat, în timp util.
 • Efectuează inspecția vizuală şi dimensională a reperelor în conformitate cu planul de control / documentația tehnică disponibilă.
 • Respectă prioritățile în materie de control, cu scopul de a îndeplini planul de producție.
 • Se ocupă de arhivarea și gestionarea fișierelor şi utilizarea datelor colectate de măsurare.
 • Efectuează măsurători și face înregistrările de control.
 • Responsabil de controlul produselor din aria sa de lucru și întocmirea documentelor pentru piesele/ componentele neconforme.
 • Responsabil pentru managementul produselor neconforme.
 • Înregistrează scrap-ul (rebuturi) în sistemul electronic.
 • Înregistrează și gestionează materialele blocate, în zonele special amenajate (carantină).
 • Oferă suport și verifică rezultatele activităților de re-asamblare în zona de producție.
 • Oferă suport la inventarierea zonelor gestionate (zone piese blocate, ținute în custodie).
 • Gestionează și arhivează probele rezultate în urma reclamațiilor.
 • Gestionează și menține ordinea și trasabilitatea în arhiva departamentului.
 • Oferă suport de specialitate operatorilor din producție și personalului companiilor externe implicate în procesele de producție interne (sortări, evaluări, control) – dacă e cazul.

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Abordare colaborativă, orientată spre soluții
 • Bune abilități de a gestiona mai multe responsabilități
 • Cunoștințe avansate de citirea și interpretarea desenelor tehnice
 • Cunoștințe în utilizarea echipamentelor de măsură și control
 • Cunoștințe Office nivel mediu
 • Cunoștințe medii limba engleză (scris, citit, vorbit).

Oferim

 • Un loc de muncă sigur, într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim! Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Supervizor productie – Production Supervisor ESR

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Producție / Operațional
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM), cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari de supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare. Viziunea noastră este spre un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Facem acest lucru prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre sprijină rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi în departamentul Producție care vor raporta direct Supervizorului de producție și Directorului Operațional și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Este responsabil de atingerea obiectivelor de productivitate, eficiență și calitate a echipelor pe care le coordonează
 • Răspunde de activitățile și inventarul (scule, utilaje, componente, produse semi-finite și finite) din secţia de montaj
 • Face planificarea Programului de lucru al Echipelor de Producție din subordinea sa
 • Răspunde de gestionarea eficientă a stocurilor pe care le gestionează echipa din subordinea sa
 • Urmăreşte şi raportează producția și consumul de materiale pe care le are în gestiune
 • Răspunde pentru calitatea produselor livrate
 • Participă la analiza neconformităţilor apărute pentru a determina cauzele care le-au generat şi pentru a stabili măsurile corective ce se impun 
 • Ia măsuri pentru realizarea indicatorilor de performanţă solicitaţi de companie
 • Studiază documentaţia tehnologică (desen, fişa tehnologică)
 • Supervizează execuția asamblării conform documentaţiei
 • Efectuează controlul pieselor şi completează corect şi citeţ toate rubricile din fişa de însoţire şi alte documente stabilite la locul de muncă
 • Participă la procesele de inventariere lunare / anuale
 • Face recepția scriptic și fizic, atât cantitativ, cât  și calitativ (cu ajutorul reprezentantului departamentului Calitate) a componentelor achiziționate în vederea introducerii lor pe fluxul de Producție, precum și înregistrarea datelor în fișierele de urmărire (sau în sistemul ERP).

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Abordare colaborativă, orientată spre soluții
 • Experiență de lucru cu Enterprise Resource Planning (ERP)-preferabil Microsoft Dynamics 365
 • Cunoștințe privind stocurile de materiale
 • Cunoștințe avansate operare pachet Office
 • Cunoștințe de limba engleză (scris, citit, vorbit)
 • Disponibilitate de a gestiona noi proiecte

Oferim

 • Un loc de muncă sigur, într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.

Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să te cunoaștem! 

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Sr. Buyer ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Logistică
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră Supply Chain România, căutăm coleg Achizitor care va raporta direct Managerului de Achiziții și Supply Chain Manager–ului din România și va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Gestionează portofoliul de furnizori și dezvoltă relațiile de afaceri, în vederea atingerii obiectivelor de asigurare a materialelor și serviciilor necesare bunului mers al producției, reduceri de cost, având în vedere un raport eficient preț/ calitate.
 • E responsabil pentru următoarele categorii: table, senzori și alte părți electronice, precum și pentru materiale indirecte și servicii repartizate de către șeful ierarhic superior.
 • Stabilește strategiile optime de achiziție de materiale și servcii și propune noi furnizori, după o verificare prealabilă a poziției în piață și a standardelor oferite de aceștia din urmă.
 • Identifică necesarul de material conform necesarului rezultat din comenzile emise de către clienți, precum și din Cererile de Achiziție primite de la diferitele departamente interne.
 • Monitorizează comenzile necesare pentru asigurarea optimului de produse și urmărește permanent eficientizarea costului, a valorii stocului și a timpului necesar activității de achiziție.
 • Gestionează, aprobă și trimite comenzile de achiziție.
 • E responsabil pentru reconcilierea datelor din comenzile de achiziție cu datele înscrise pe facturi/ avize/ alte documente de însoțire a mărfii.
 • Negociază contractele și comenzile directe prin: prețurile de achiziție, condițiile de livrare, condițiile de plată.
 • Asigură respectarea regulilor generale privind procedura de achiziție din cadrul companiei.
 • Analizează prețul materialelor achiziționate raportat la prețurile existente pe piață și asigură alinierea prețurilor de achiziție la piață.
 • Sprijină evaluarea globală a furnizorilor.
 • Ține cont de planificarea producției pentru asigurarea continuității acesteia.
 • Organizează expedierea și primirea de materiale.
 • Controlează dacă informațiile de identificare ale materialelor/ produselor/ consumabilelor (număr, greutate, măsura ș.a.m.d.) corespunde cu cele înscrise facturi, comenzi sau alte documente.
 • Răspunde de contractarea produselor sau serviciilor necesare de aprovizionat.
 • Încheie contractele de achiziții și prestări servicii după o analiză corectă.
 • Verifică derularea contractelor de achiziții și prestări servicii, actualizarea și modificarea lor în concordanță cu: legea, termenii contractuali și interesele companiei.
 • Se informează permanent asupra promoțiilor acordate de furnizorii/ producătorii materialelor/ semifabricatelor/ produselor stabilite pentru achiziție, pe categorii de produse (discount-uri, bonusuri etc.).
 • Verifică solvabilitatea furnizorilor şi informează despre aceasta conducerea companiei.
 • Întocmește şi completează documente specifice de tipul: contracte, note interne.
 • Generează și transmite rapoarte cu referire la termenele de livrare, numărul de livrări și costurile legate de primirea comenzilor.
 • Participă activ la inventarele periodice și cele anuale ( dacă e cazul).
 • Achiziționarea materialelor în numele Afacerii conform specificațiilor tehnice solicitate, prețului, programului de livrare și termenilor.
 • Inițierea comenzilor de achiziție conform necesarelor rezultate din comenzile clienților și în conformitate cu procedurile standard.
 • Negocierea acordurilor cu principalii furnizori și reînnoirea periodică a listelor de prețuri, a termenilor și condițiilor.
 • Evaluarea performanței furnizorilor (livrare la timp, calitate, mod de ambalare, emiterea corectă a documentațiilor.
 • Menține stocurile la nivelul optim.
 • Rezolvă neconformitățile: cantitatea facturată nu corespunde cu cea fizică, calitatea mărfii nu este corespunzătoare, prețurile facturate sunt diferite decât cele din comandă etc.
 • Emite documente pentru export și vânzări (lista de materiale, facturi etc.)
 • Definește și implementează strategii de achiziții bazate pe analiza cererii, a pieței și a furnizorilor pentru a asigura o aprovizionare pe termen lung, eficientă din punct de vedere al costurilor cu livrare la timp a materialelor de calitatea necesară.
 • Configurarea procesului RFQ, inclusiv integrarea furnizorilor, calificarea furnizorilor.
 • Dezvoltarea unei strategii de atribuire a contractului, luând în considerare obiectivele proiectului, costul și calitatea, luarea în considerare cu succes a TCOului.
 • Evaluarea și dezvoltarea furnizorilor locali și globali.
 • Dezvoltă și sprijină dezvoltarea măsurilor de reducere a costurilor în colaborare cu managementul de proiect și inginerie.
 • Crearea pachetului de RFQ, formalități NDA (non-disclosure agreements) furnizor;
 • Urmărirea cererilor de oferte cu furnizorii pentru cotație;
 • Rezolvarea întrebărilor furnizorilor cu ajutorul echipei tehnice;
 • Raționalizarea furnizorilor pe baza analizei datelor (cost, calitate, livrare);
 • Participă la audituri/vizite la furnizori și sprijină membrii echipei interfuncționale pentru a finaliza reclamațiile cu furnizorii.
 • Negocierea celui mai bun pachet comercial și tehnic pentru cerințele de achiziție;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în aprovizionare și dezvoltarea de furnizorilor noi.
 • Experiență de aprovizionare în produse cheie, cum ar fi cablaje, prelucrare, ștanțare, materiale plastice, cauciucuri, ansambluri electronice și senzori.

Calificări / Cunoștinte specifice:

 • Abordare colaborativă, orientată spre soluții
 • Experiență de lucru cu Enterprise Resource Planning (ERP)-preferabil Microsoft Dynamics 365
 • Bune abilități de a gestiona mai multe responsabilități logistice
 • Disponibilitate de a gestiona noi proiecte
 • Cunoașterea condițiilor Incoterms, ca nevoie de a efectua importuri din diferite regiuni ale lumii
 • Cunoștințe avansate privind stocurile de materiale
 • Cunoștințe avansate operare pachet Office
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (scris, citit, vorbit).

Ce oferim:

 • Un loc de muncă divers într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Specialist Logistică- Logistic Specialist ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Despre Envipco

Categorie: Logistică
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră Supply Chain România, căutăm coleg Specialist Logistică care va raporta direct Managerului de Achiziții și Supply Chain Manager–ului din România și va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Colaborează în relația cu furnizorii externi și interni pe segmentul aprovizionare
 • Urmărește documentele de marfă și circuitul acestora
 • Asigură formalitățile vamale de import împreună cu Directorul adjunct de departament
 • Urmărește împreună cu Managerul de Logistică derularea exporturilor directe și indirecte
 • Corespondează cu furnizorii externi și interni pe segmentul termene de livrare
 • Primeşte și verifică documentele comerciale de însoțire a mărfii de la furnizorul extern/ intern: CMR, factură comercială, certificat de calitate etc.
 • Primește NIR-ul de la depozit și îl reconciliază cu documentele comerciale de marfă
 • Distribuie documentele comerciale către departamentele interesate: contabilitate, depozite
 • Monitorizează stocul de produse
 • Derulează operațiunile de export direct și indirect împreună cu Managerul de Logistică
 • Emite documente comerciale pentru clienții externi sub supravegherea Managerului de Logistică
 • Completează documentul international de transport (CMR)
 • Obține abilitările de Import a produselor comercializate de companie de origine non UE
 • Pregătește și expediază corespondenta departamentului către destinațiile interne și externe.

Cerințe

 • Cunoaștere a operatiunilor import-export
 • Experiență de lucru cu Enterprise Resource Planning (ERP)-preferabil Microsoft Dynamics 365
 • Bune abilități de a gestiona mai multe responsabilități logistice
 • Disponibilitate de a gestiona noi proiecte
 • Cunoașterea condițiilor Incoterms, ca nevoie de a efectua importuri din diferite regiuni ale lumii
 • Cunoștințe avansate privind stocurile de materiale
 • Cunoștințe avansate operare pachet Office
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (scris, citit, vorbit)
 • Experienţa de lucru necesară: minimum 1 an într-o poziţie de asistent / specialist în domeniul logistic
 • Competenţe personale: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, să aibă calităţi psihice necesare (spirit de observaţie, răbdare, viteză de reacţie, capacitate de orientare în spaţiu, capacitate de comunicare etc.).

Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!


Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Operatori Asamblare – ESR

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Despre Envipco

Categorie: Producție/Operațional
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi în departamentul Producție care vor raporta direct Supervizorului de producție și Directorului Operațional și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Asamblarea componentelor mecanice și electro-mecanice și/sau mașini
 • Menținerea standardelor de calitate și a obiectivelor de producție și comunicarea oricărui volum de lucru întârziat
 • Trebuie să aibă capacitatea de a executa mai multe sarcini și să fie suficient de flexibil pentru a face față schimbărilor de direcție cu programele de producție
 • Trebuie să aibă capacitatea de a comunica eficient cu supraveghetorii și de a raporta starea zonei de lucru
 • Asigurarea că sunt respectate lucrările/procesele standardizate, că sunt implementate contramăsuri și că zona respectă toate cerințele de siguranță
 • Efectuarea proiectelor speciale așa cum îi sunt atribuite
 • Verifică, înlocuiește și repară elementele mecanice ale utilajelor când este necesar
 • Urmărește ca echipamentele și dispozitivele de protecție ale utilajelor să fie în stare perfectă de funcționare
 • Studiază și analizează documentația tehnologică (desen, fișă tehnologică)
 • Execută lucrări de asamblare conform documentației.

Cerințe

 • Abordare colaborativă, orientată spre soluții
 • Bune abilități de a gestiona mai multe responsabilități
 • Cunoștințe avansate de citirea și interpretarea desenelor tehnice (avantaj)
 • Cunoștințe Office nivel mediu.

Ce oferim:

 • Un loc de muncă sigur, într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.

Așteptăm CV-ul tău la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Manipulanți Depozit ESR

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Despre Envipco

Categorie: Logistică
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi Manipulanți Depozit, care vor raporta direct Directorului Operațional Envipco România și va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Cunoaște și respectă procedurile interne în ceea ce privește predarea-primirea produselor din gestiune.
 • Manipulează și aranjează bunurile în depozit, astfel încât să prevină sustragerile și degradările, pe categorii, loturi de marfă etc., conform procedurilor interne. 
 • Întocmește și completează documente specifice de evidență tehnică și operativă a magaziei ESR; în acest sens întocmește și completează fișe de magazie, registre de intrare-ieșire, procese verbale de predare-primire, bonuri de consum, raportări comerciale, statistice sau economice, alte documente specifice.
 • Efectuează modificările ale acestor documentelor la fiecare mișcare a bunurilor din gestiune. 
 • Primește doar pe bază de borderou și semnătură documentele privind mișcările de valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însoțire, facturi fiscale etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare.
 • Verifică corectitudinea întocmirii documentelor și rectifică înregistrările eronate. 
 • Organizează sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, produselor finite, sculelor etc. de la partenerii comerciali, conform instrucțiunilor primite. 
 • Realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoțire. 
 • Întocmește documentele necesare la constatarea diferențelor și/sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de la care primește marfa.  
 • Răspunde de mărfurile stocate și eliberate în producție.
 • Eliberează bunurile destinate producției sau pentru uzului intern doar pe baza ordinelor de producție.
 • Răspunde de sortarea și catalogarea fiecare tip de produs.
 • Aranjează mărfurile în zonele asignate din depozit sau de pe raft și păstrează ordinea în depozit.
 • Actualizarea periodică a bazei de date, după eliberarea în producție de componente.
 • Se asigură că toate căile de acces și culoarele de transport sunt libere, pentru a preveni accidentele.
 • Responsabil de încărcarea și descărcarea materialelor care trebuie aranjate, relocate sau livrate.
 • Răspunde de întreținerea echipamentelor și utilajelor de manipulare marfă, are obligația să le inspecteze înainte de fiecare utilizare, și să soliciți repararea lor, dacă e cazul.
 • Asigură distribuirea bunurilor în cadrul unității. 
 • Pregătește, împreună cu colegii de departament, depozitul pentru inventar. 
 • Participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit alături de comisia de inventariere. 
 • Implicat în realizarea inventarului periodic, notarea în fișele de producție a numărului de unități disponibile și raportarea în timp util a categoriilor de stocuri care trebuie reînnoite.

Cerințe

 • Cunoștințe privind stocurile de materiale.
 • Cunoștințe medii operare pachet Office.
 • Cunoștințe operare mașini transport (stivuitoare manuale și electrice, motostivuitoare)-avantaj
 • Cunoștințe avansate legate de proceduri specifice de lucru legate de depozitarea şi manipularea produselor
 • Atitudine orientată spre rezolvarea problemelor
 • Atenție sporită la detalii și meticulozitate
 • Aptitudini matematice
 • Abilități de operare cu diverse baze de date și fișe de produs
 • Aptitudini de comunicare orală și scrisă
 • Autonomie în muncă, dar și capacitatea de a lucra în echipă
 • Gestionare eficientă a timpului
 • Cunoștințe limba engleză-nivel mediu.

Ce oferim:

 • Un loc de muncă sigur, într-o echipă calificată;
 • Mediu de lucru independent;
 • Pachet de beneficii atractiv și consistent;
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.

Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să te cunoaștem!

Așteptăm CV-ul tău la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Manager Mentenanţă/ Service

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Despre Envipco

Envipco, lider global în fabricarea RVM-urilor, își consolidează poziția în Europa prin dezvoltarea în România a centrului de operațiuni care va deservi întreaga Europă. Prin subsidiara Envipco Solutions România, creăm oportunități unice în ceea ce privește cariera și dezvoltarea personală. Cu acces la resursele unei companii internaționale, îţi vei putea dezvolta cariera într-un cadru unic. De la vânzări la achiziții globale, Envipco are o abordare unică a managementului carierei.

Profil căutat

Gestionează membrii echipei departamentului de service, inclusiv interacțiunile, rapoartele și reparațiile din cadrul serviciului pentru clienți. Oferă cel mai înalt nivel de servicii pentru clienți cu o atitudine orientată spre vânzări, dezvoltând în același timp relații de durată cu clienții.

Responsabilităţi

 • Conducerea eficientă a departamentului, inclusiv a tehnicienilor, pentru a se asigura că obiectivele echipei sunt îndeplinite
 • Afișarea de cunoștințe extinse de lucru despre standardele și practicile din industrie, inclusiv detaliile produsului și serviciile oferite de companie
 • Crearea și construirea unei structuri naționale de servicii
 • Oferă servicii exemplare pentru clienți, inclusiv menținerea relațiilor cu clienții prin soluționarea rapidă și profesională a oricăror probleme sau reclamații ale clienților
 • Asistă sau îndeplinește sarcini administrative
 • Este informat despre reglementările, restricțiile și legile din industrie și se asigură că departamentul de servicii aderă la toate reglementările
 • Rezolvă problemele legate de servicii și îmbunătățește metodele actuale de service desk pentru a crește productivitatea și serviciul pentru clienți
 • Crearea și conducerea unei echipe de teren (de servicii)
 • Se asigură că instalarea RVM în locatie este conformă cu contractul semnat
 • Supraveghează membrii echipei care efectuează inspecții, pregătesc rapoarte și efectuează reparații; dacă este necesar, îndeplinește personal aceste sarcini de serviciu pentru a asigura cea mai înaltă calitate a muncii

Cerințe

 • Experienţă în conducerea unei echipe de tehnicieni răspândită în toată ţara
 • Experiență anterioară de service minimum 10 ani
 • Între 5 și 10 ani de experiență în domeniul construcțiilor în crearea unei structuri de service
 • Cunoaşterea profundă a industriei; cunoştinţele mecanice sunt un avantaj
 • Experiență în management
 • Abilități orientate către client
 • Abilităţi de comunicare scrisă și verbală
 • Auto-motivat
 • Rezolvarea creativă a problemelor
 • Permis de conducere B
 • Disponibilitatea de a călători național și internațional
Consumatorii noștri sunt diverși, iar membrii echipei noastre – pe plan intern – reflectă această diversitate pentru a o servi cel mai bine. De aceea, ne-am angajat să construim o cultură câștigătoare bazată pe Incluziune, iar candidatul nostru ideal este pasionat de același principiu: te vei alătura efortului nostru zilnic de a fi “în contact”, astfel încât să creăm produse pentru a îmbunătăți viața consumatorilor din lume, acum și în viitor.

Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Gestionar Depozit ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Logistică-Inventory
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani.

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea
ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră Supply Chain România, căutăm un coleg Gestionar Depozit, care va raporta direct Supply Chain Manager – ului din România și va avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Se informează permanent asupra tipurilor de materii prime și materialele de bază, scule, dispozitive, verificatoare.
 • Cunoaște și respectă procedurile interne în ceea ce privește predarea-primirea produselor din gestiune.
 • Menține o legătură permanentă cu achizitorul, responsabilul de producție, inginerii din companie.
 • Nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului societății decât în scop determinat de serviciu.
 • Încuie și supraveghează permanent depozitul.
 • Întocmește și completează documente specifice de evidență tehnică și operativă a magaziei ESR în acest sens întocmește și completează fișe de magazie, registre de intrare-ieșire, procese verbale de predare-primire, bonuri de consum, raportări comerciale, statistice sau economice, alte documente specifice.
 • Efectuează modificările ale acestor documentelor la fiecare mișcare a bunurilor din gestiune. 
 • Operează în programul de gestiune datele referitoare la stocuri.
 • Primește doar pe bază de borderou și semnătură documentele privind mișcările de valori materiale (NIR, bonuri de consum, note de restituire, avize de însoțire, facturi fiscale etc.) prezentate la contabilitate pentru înregistrare.
 • Verifică corectitudinea întocmirii documentelor și rectifică înregistrările eronate. 
 • Primește și eliberează bunuri din magazie.
 • Organizează sistemul de primire a materiilor prime, materialelor, produselor finite, sculelor etc. de la partenerii comerciali, conform instrucțiunilor primite. 
 • Realizează recepția bunurilor dacă acestea corespund calitativ și cantitativ cu datele înscrise în documentele de însoțire. 
 • Semnează documentele de însoțire (aviz de însoțire a mărfii) pentru primirea mărfii, identifică viciile aparente și înștiințează conducerea despre acestea. 
 • Întocmește documentele necesare la constatarea diferențelor și/sau deficiențelor calitative de orice proveniență (ambalare, manipulare, transport) în prezența persoanei de la care primește marfa.  
 • Manipulează și aranjează bunurile în depozit, astfel încât să prevină sustragerile și degradările, pe categorii, loturi de marfă etc., conform procedurilor interne. 
 • Răspunde de mărfurile stocate.
 • Eliberează bunurile destinate producției sau uzului intern doar pe baza ordinelor de producție. 
 • Descarcă gestiunea înregistrând ieșirile în registrele specifice. 
 • Efectuează periodic confruntări între stocurile înscrise în sistem și cele faptice.
 • Verifică și monitorizează permanent stocurile de materii prime și materialele de bază, scule, dispozitive, verificatoare. 
 • Ține evidența registrelor de stocuri anunțând plusurile și minusurile obținute. 
 • Verifică distribuirea bunurilor în cadrul unității.
 • Pregătește depozitul pentru inventar. 
 • Participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit alături de comisia de inventariere.

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Experiență de lucru cu Enterprise Resource Planning (ERP)-preferabil Microsoft Dynamics 365.
 • Cunoștințe avansate privind stocurile de materiale.
 • Cunoștințe avansate operare pachet Office.
 • Cunoștințe avansate de limba engleză (scris, citit, vorbit).
 • Cunoștințe operare mașini transport (stivuitoare manuale și electrice, motostivuitoare)-avantaj
 • Cunoștințe avansate legate de proceduri specifice de lucru legate de depozitarea şi manipularea produselor.
 • Cunoștințe de logistică.
 • Cunoștinte pachet MS Office
 • Cunoștințe limba engleză-nivel mediu.

Ce oferim:

 • Un loc de muncă divers într-o echipă calificată;
 • Mediu de lucru independent;
 • Pachet de beneficii atractiv și consistent;
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Key Account Manager ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Comercial
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani. 

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi KAM care vor raporta direct Directorului Comercial din România și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Dezvoltarea relațiilor cu comercianții cu amănuntul (locali) și promovarea companiei Envipco ca furnizor de RVM-uri
 • Crearea unei baze de potențiali clienți pe baza zonei lor de responsabilitate
 • Asigurarea evidenței tuturor retailerilor mici și mijlocii în zona lor de răspundere
 • Prospectarea pieței în zona de responsabilitate, atât în mediul rural, cât și în cel urban, identificând lanțurile locale de magazine și potențialii clienți
 • Crearea unei strategii locale pentru a crește cota de piață și țintirea poziției de lider de piață în zona lor;
 • Negocierea condițiilor de vânzare și maximizarea cifrei de afaceri
 • Asigurarea livrării produselor clienților în timp util
 • Să servească drept legătură de comunicare între clienții cheie și echipele interne
 • Rezolvarea oricărei probleme cu care se confruntă clienții
 • Pregătirea periodică a situației financiare pe fiecare client și evidențierea rezultatelor cheie și a oportunităților de creștere a afacerii
 • Vizitarea clienților, desfășurând muncă de teren în mod regulat, pentru a permite creșterea cifrei de afaceri cu magazinele acoperite.

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Experiență de cel puțin 3 ani pe o poziție de vânzări în sectorul FMCG ( cunoașterea rețelelor de retail local din zona alocată)
 • Excelente abilități de comunicare, colaborare și negociere
 • Cunoștințe computer – MS Office – Power Point, Word, Excel
 • Permis de conducere – categoria ‘’B’.

Oferim

 • Un loc de muncă într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.

Sales Support ESR (f/m)

Sebeș

Citește mai mult
Citește mai putin

Categorie: Commercial
Țara: România

Envipco este o companie lider în tehnologia Reverse Vending Machine (RVM) cu o experiență de 40 de ani. 

Oferim sisteme de colectare atât pentru magazinele mici și mari, supermarketuri, cât și pentru alte puncte de vânzare și colectare. Ne dorim un mediu mai curat și mai durabil pentru generațiile următoare. Contribuim la acest obiectiv prin furnizarea celor mai rentabile și eficiente echipamente pentru colectarea și sortarea ambalajelor utilizate pentru băuturile de consum. Sistemele noastre realizează rate ridicate de reciclare și contribuie la economia circulară.

Pentru echipa noastră din România, căutăm colegi KAM care vor raporta direct Directorului Comercial din România și vor avea următoarele:

Responsabilităţi

 • Oferirea de sprijin reprezentanților de vânzări, în scopul implementării contractelor
 • Oferirea de informații actualizate despre proceduri, informări, stocuri
 • Actualizarea bazei de date cu documente
 • Arhivarea documentelor primite de la reprezentanții de vânzări
 • Elaborarea și redactarea documentelor și situațiilor cerute de manager / reprezentant de vânzări
 • Asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele firmei
 • Urmărirea încasării sumelor datorate de către clienți
 • Transmiterea documentelor solicitate clienților
 • Obținerea informațiilor de la client: antemăsurători, liste de cantități, număr de ordine al licitației în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice)
 • Evaluarea criteriilor de calificare
 • Întocmirea documentației – oferta
 • Pregătirea documentelor de calificare, propunere tehnică, propunere financiară
 • Ajustarea raportului preț-ofertă
 • Transmiterea documentației în format PDF
 • Respectarea caietului de sarcini în pregătirea documentației pentru licitații; trebuie să conțină oferta tehnică, oferta financiară și documentele de calificare, cele trei secțiuni ale ofertei, conform caietului de sarcini întocmit după legislația în vigoare și pus la dispoziție de autoritatea contractantă prin publicare în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice).

Calificări / Cunoștințe specifice:

 • Experiență de minimum 3 ani pe o poziție similară
 • Excelente abilități de comunicare, colaborare și negociere
 • MS Office – Power Point, Word, Excel
 • Permis de conducere – categoria B;

Oferim

 • Un loc de muncă într-o echipă calificată
 • Mediu de lucru independent
 • Compensații și beneficii atractive și orientate spre performanță
 • Participarea la dezvoltarea unei companii dinamice, în creștere internațională.
Dacă ești auto-motivat, pasionat de tehnologie și gata să lucrezi într-o companie cu ritm rapid, în creștere, atunci vrem să ne auzim!

Te rugăm să trimiți CV la adresa de email: ioana.campeanu@envipco.com sau prin acest formular.
Completează formularul și atașează un CV
pentru a aplica la poziția aleasă